ALLMÄNNA VILLKOR

1. Allmänt

Dessa villkor  ("villkoren") gäller när du som konsument eller företag ("Kund" eller "Kunden") gör en beställning via 925STOCKHOLM.COM. 

 

925STOCKHOLM.COM är ett varumärke från Svenska Medalj AB, vilket innebär att avtal ingås mellan kunden och Svenska Medalj AB, med org nr 556236-8372. 

Svenska Medalj har rätt att neka eller ändra en kunds beställning, exempelvis om kunden angivit felaktiga personuppgifter eller har betalningsanmärkningar.

Svenska Medalj reserverar sig för slutförsäljning och eventuella bild- och skrivfel i webbshoppen. Svenska Medalj har rätt att korrigera sådana felaktigheter och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som kunden beställts, kommer kunden att meddelas och Svenska Medalj kommer invänta kundens godkännande av det korrigerar priset innan beställningen levereras.

All bildinformation i Svenska Medaljs webshop ska uteslutande ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende.

Webbshoppen och dess innehåll ägs av Svenska Medalj. Informationen är skyddad så väl immaterialrättsligt som marknadsrättsligt. Varumärken, bilder, grafik, information och dylik får därmed inte kopieras eller användas utan godkännande från Svenska Medalj.

2. Ingåendet av avtal

För att göra ett köp via 925stockholm.com så måste kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren och godkänner samtidigt att denne har tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av dessa.

Ett avtal om köp ingås när 925STOCKHOLM bekräftat kundens beställning och kunden mottagit en orderbekräftelse per e-post.

3. Priser, avgifter och betalning

Vid beställning via 925STOCKHOLM.com gäller de priser som anges i webbshoppen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. 

4. Kampanjer och erbjudanden

Svenska Medalj kan ibland erbjuda kampanjer via 925STOCKHOLM.com som kan har förmånligare villkor än vad som presenterats i dessa villkor. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges i kampanjen. Svenska Medalj har rätt att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutad kampanj gäller ordinarie villkor utan ändringar.

Erbjudanden på specifika varor via 925STOCKHOLM.com gäller under begränsad tid och så länge lagret räcker.

5. Leverans och transport

Varor som finns i lager skickas normalt inom 3 arbetsdagar men avvikelser förekommer vid t.ex. långhelg eller liknande. 

Vi erbjuder alltid fri frakt inom Sverige.

Svenska Medalj har rätt att debitera en extra kostnad ifall kunden vill ändra leveransadress efter ingånget avtal ifall fraktbolaget tar ut en kostnad för förändringen.

Kunden ansvarar för att undersöka om leveransen innehåller det som angivits på följesedeln och att paketet är helt vid leverans.

Om paketet ska lösas ut, sak kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Kunden får en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt via sms eller telefonsamtal. Om kunden inte hämtar ut paketet, har Svenska Medalj rätt att debitera kunden en avgift på 250 SEK för nedlagt arbete och fraktavgifter. Ett paket som inte lösts ut omfattas inte av konsumentens ångerrätt eller företags bytesrätt.

6. Ångerrätt för privatpersoner

Vid köp av varor via 925STOCKHOLM.com gäller för privatpersoner alltid 14 dagars ångerrätt. För att utnyttja ångerrätten behöver Svenska Medalj meddelas inom 14 dagar från det att kunden tagit emot beställningen.

Ångerrätten gäller inte för varor som tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. 

Om kunden vill ångra köpet ska kunden, innan ångerfristen gått ut, skicka ett meddelande till Svenska Medalj på det sätt som anges under Returvillkor. Kunden ska fylla i returformuläret och lägga det tillsammans med varorna som önskas att returneras.

Vid utövande av ångerrätten ansvarar kunden för varans skick efter det att kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum som meddelandet om utövandet av ångerrätt lämnats till Svenska Medalj. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalförpackning. 

När kunden ångrar sitt köp betalar Svenska Medalj tillbaka det belopp som kunden betalat för varan. 

På det belopp som återbetalas har Svenska Medalj rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att kunden har hanterat varan i en större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7. Betalning

Vi använder Stripe som betalningsförmedlare. Via Stripe accepterar vi alla bank- och kreditkort. Stripe adderar löpande nya betalningsalternativ och de tillgängliga alternativen kan därför vara fler än vad som framgår här. I dagsläget har vi ingen möjlighet att erbjuda privatpersoner att handla mot faktura.

 

8. Reklamation

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning för konsumenter.

Kunder som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Svenska Medalj så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Kunder har ett års reklamationsrätt på inköpta varor via 925STOCKHOLM.com.

När reklamerad vara har returnerats och reklamationen har godkänts, kommer Svenska Medalj att kompensera kunden. Svenska Medalj har rätt att neka reklamationen om varan inte är felaktig.

9. Force Majeure

Svenska Medalj ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Svenska Medalj inte kunnat råda över, så som allmäntn arbetskonflikt, eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska problem , fel i kommunikationer eller fel i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angetts. Dessa omständigheter stör befrielsegrund som medför att Svenska Medalj inte har någon skyldighet att betala skadestånd. Svenska Medalj kan då inte heller åläggas några andra påföljder.

Om någon sådan situation skulle uppstå, informerar Styrkelabbet kunden om den aktuella situationen.

10. Ändring av villkoren

Svenska Medalj har rätt att göra ändringar i villkoren när som helst i tiden. Alla ändringar av villkoren kommer att publiceras på 925STOCKHOLM.com. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat v villkoren i samband med ett nytt köp alternativt 30 dagar efter att kunden blivit informerad om förändringarna. 

11. Tillämplig lag och tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd och efter diskussion med Svenska Medalj.

Om tvist inte kan lösas i samförstånd, kan kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden för mer information. Vid eventuell tvist följer Svenska Medalj beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande. Tvisten ska, om den inte kan lösas enligt ovan, avgöras av Eskilstuna Tingsrätt.

Vid tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av villkoren ska svensk lag tillämpas.

925 STOCKHOLM

ett varumärke från

Svenska Medalj AB

Box 553
631 07, Eskilstuna

info@svenskamedalj.se

Alla rättigheter förbehållna © 2020 Svenska Medalj AB / 925 STOCKHOLM

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon